NärCon under hackeranfall

Medan alla runt jorden firade in det nya året så kom tragiska nyheter in, ett sista bevis på hur illa 2016 har varit. NärCons youtubekanal är under anfall utav en svensk hacker känd som MarioBowser.

MarioBowser hackade in sig i NärCons youtubekanal och ändrade en massa i deras spellistor samt prenumererade på en massa andra folks kanaler, det är oklart om dessa kanaler har en ekonomisk koppling till MarioBowser eller inte.

Klippen som har lagts till i NärCons spellistor har hållit temat av Super Mario-videoklipp samt barnvisor som ett statuerande över hur barnsligt det är med NärCon och hur MarioBowser ogillar sättet NärCon styrs för tillfället.

Vi kontaktade MarioBowser om varför han ogillar det nuvarande styrelsesättet:

– NärCon vägrar låta någon annan än Samuel vara huvudansvarig över NärCon Sommar och jag tycker att det ska vara en öppen post som allmänheten kan få ansöka till att ta över för att visa att man själv kanske kan göra bättre

Redaktionen kontaktade Samuel “Nippon-Nisse” Anlér för en intervju angående denna attack:

Anledningen till varför attacken skedde är för att NärCon alltid har dig som huvudansvarig på NärCon Sommar, kommer ni öppna upp den posten för andra nu i efterhand?

– Pfffth nej aldrig, jag är konventsgeneralen ingen annan kan göra det jag gör

Kommer NärCon ta rättsliga åtgärder mot MarioBowser?

– Nej vi kommer hantera detta internt inom NärCon Eventbyrå AB

Vilka åtgärder kommer NCEBAB vidta för att se till att detta inte sker igen?

– Vi har kontaktat NärCon IT AB som ska se över vår interna IT-säkerhet

Redaktionen kontaktade NärCon IT AB och frågade hur attacken gick till, Morgan “IT Supreme” Eklund hade detta att säga angående händelsen:

“Det är inget fel med våran säkerhet, det visade sig via en ethernet proxy 8-bit spårning att tilläggen kom ifrån Samuels egna telefon. Vem som sedan använde telefonen råder dock fortfarande ett mysterium.”